Historia

Nuläge

Vision

Skartech AB

Skartech är ett mindre konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför
verksamhetsförbättringar med smarta affärs- och informationssystem.

Detta ställer höga krav på konsulterna. Varje konsult måste dels besitta en djupare kompetens inom specifika
delar samt ha en bred förståelse för mjukvaruutvecklingsprocessens övriga delar.

Då bolaget är flexibelt och anpassningsbart för att kunna möta kundernas olika situationer så ställer det
också krav på en flexibilitet hos konsulterna.